Banda značenje

Banda, indonezijska otočna skupina u Bandskom moru; 13 600 st. Uzgoj mirodija, kokosove palme, trop. voća. Gl. naselje Bandanaira.