Banana značenje

Banana, najvažnija luka DR Konga na ušću rijeke Kongo u Atlantski ocean; 2000 st. Poč. 19. st. jedno od najvećih središta za trgovinu robljem.