Banac značenje

Banac, Ivo (1947), hrv. povjesničar, sveuč. prof. u SAD; bavi se poviješću JI Europe. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji; Sa Staljinom protiv Tita; Grbovi, biljezi identiteta. Djeluje i kao političar i publicist.