Balkan značenje

Balkan, geopolit. naziv, isprva (od poč. 19. st.) za Balkanski poluotok odn. za područje pod Turskim Carstvom, a kasnije, u širem smislu, za područje država bivše Jugoslavije, Albanije, Grčke, Bugarske i Rumunjske, a koji puta i Turske.