Bali značenje

Bali, vulkanski otok u Indoneziji, I od Jave; 5561 km2, 2,97 mil. st. Gl. grad Denpasar. Uzgoj tropskih kultura; stočarstvo. Turizam. – Prvobitno stanovništvo papuanskog podrijetla; od 10. st. potpada pod utjecaj indij. doseljenika; od 1849. pod vlašću Nizozemske; 1942–45. pod jap. okupacijom, zatim pod brit. upravom; od 1949. u sastavu Republike Indonezije.