Baldwin značenje

Baldwin, James (1861–1934), am. psiholog, filozof i sociolog; autor najopsežnijega filoz. rječnika na engl. jeziku.