Baldung značenje

Baldung, Hans (zvan Grien) (1484/85–1545), njem. slikar i grafičar; sljedbenik A. Dürera. Njegove sakralne i alegorijske teme prožete su senzualnošću i groteskom. Najvažniji su mu drvorezi (o. 150).