Balch značenje

Balch, Emily Greene (1867–1961), am. pacifistica; s J. Addams osnovala pacifističku skupinu koja je prerasla u ženski međunarodni savez za mir i slobodu. Protivila se ulasku Amerike u I. svj. rat. Nobelova nagrada za mir 1946 (s J. R. Mottom).