balboa značenje

balboa, novčana jedinica u Panami (= 100 santima).