balata. značenje

balata. 1. Drvo vrsta Manilkara bidentata, M. huberi i drugih iz por. Sapotaceae iz trop. Amerike; upotrebljava se za gradnju brodova, mostova, izradbu furnira, glazb. instrumenata i dr. 2. Kaučuku sličan materijal dobiven iz soka drva b.; služi za proizvodnju izolatora, remenja za strojeve.