bakteriologija značenje

bakteriologija (grč.), znanost o bakterijama. Razvija se od kraja 17. st. (A. v. Leeuwenhoek); razvoju znanstvene b. najviše pridonijeli L. Pasteur i R. Koch. U novije vrijeme b. je proširena i na područje drugih mikroorganizama (→ mikrobiologija).