Baker značenje

Baker, Josephine (1906–75), franc. plesačica i pjevačica am. podrijetla; između dva svj. rata zvijezda pariških varijetea; u Europi lansirala charleston. Zbrinjavala djecu različitih rasa.