Bajazid II značenje

Bajazid II (1447–1512), tur. sultan od 1481; proširio drž. granice u crnogorsko, dalm., alb. i grč. područje. Njegov vojskovođa Jakub-paša porazio na Krbavskom polju 1493. hrv. vojsku pod banom Derenčinom. Svrgnuo ga sin Selim I.