Baguio značenje

Baguio, grad na otoku Luzonu, Filipini; 226 800 st. Leži na 1460 m apsolutne visine. U okolici bogata ležišta bakrene i zlatonosne rude. Turizam.