Badura-Skoda značenje

Badura-Skoda, Paul (1927), austr. pijanist; svj. ugled stekao stilski vjernim interpretacijama klas. i romantičke glazbe (W. A. Mozart, F. Chopin).