Baden-Baden značenje

Baden-Baden (ant. Aurelia Aquensis), ljetovalište i lječilište za reumatske bolesti u SZ Schwarzwaldu, Njemačka; 52 600 st. Termalni izvori.