Bács-Kiskun značenje

Bács-Kiskun, pokrajina u J Madžarskoj; 8420 km2, 537 000 st. Upravno središte Kecskemét. Vinogradarstvo, voćarstvo i ratarstvo. Strojogradnja, prehr. i tekst. ind.