Bach značenje

Bach, Carl Philipp Emanuel (1714–88), njem. skladatelj i čembalist, sin i učenik Johanna Sebastiana; gl. predstavnik sjevernonjem. »osjećajnog stila«, bitno pridonio izgrađivanju ranoklas. instrumentalne glazbe (simfonije; koncerti), posebno glasovirske (o. 170 sonata).