Babilon značenje

Babilon, ruševine drevnog grada na Eufratu, 80 km J od Bagdada. U starom vijeku prijestolnica Babilonije; osn. u ← 4. tisućljeću. Ruševine bedema, hramova, palača, zigurata i tzv. Semiramidinih visećih vrtova.