Babbage značenje

Babbage, Charles (1792–1871), engl. matematičar; konstruirao 1822. model mehan. računala a 1834. savršenije računalo za 4 osnovne računske operacije i drugi korijen.