azil značenje

azil (grč.). 1. Izvorno: nepovredivo mjesto u kojemu se čovjek, koji se onamo sklonio, ne može uhititi. 2. Sklonište, utočište. 3. Pravo polit. bjegunca na utočište u stranoj državi. 4. Utočište za nezbrinutu djecu, starce, siromahe i beskućnike.