autooksidacija značenje

autooksidacija (grč.), kem. spajanje neke tvari s kisikom već pri običnoj temperaturi, bez vidljiva izgaranja.