autonomaši značenje

autonomaši, u Austro-Ugarskoj, naziv za protivnike ujedinjenja Dalmacije s Hrvatskom; isticali su zahtjev za autonomijom Dalmacije i naglašavali svoje dalmatinstvo; najčešće su a. bili među Talijanima koji su živjeli u Dalmaciji. Također naziv za pobornike veće autonomije Vojvodine u sklopu Srbije.