autografija značenje

autografija (grč.), litografski postupak prijenosa crteža ili teksta pretiskivanjem s papira na litografski kamen ili cinkovu ploču, koji služe kao forma za tisak.