auripigment značenje

auripigment (lat.), mineral zlatno žute boje, arsenov sulfid, žuti arsenov blistavac, služi u proizvodnji vatrometnih smjesa, infracrvenih leća.