Aurelijan značenje

Aurelijan (o. 214–275), rim. car od 270; učvrstio carstvo gospodarskim i adm. reformama; ratovao protiv Gota, Vandala, Alemana; osvojio Palmiru; srušila ga vojska.