auguri značenje

auguri (lat.), starorim. svećenički zbor koji je pogađao volju bogova po letu ili glasanju ptica, grmljavini, oblacima i dr.; utjecali na polit. život.