audiometrija značenje

audiometrija, kvalitativna i kvantitativna provjera sluha; služi u dijagnostici slušnih poremećaja, za procjenu o potrebi slušnih pomagala (amplifikatora) i dr.