audijencija značenje

audijencija (novolat.), prijam, često svečan, kod osobe na visoku polit., crkv. i dr. položaju (privatna, službena a.) na njezin zahtjev ili na molbu posjetitelja; razgovor s velikodostojnikom.