Aubanel značenje

Aubanel, Théodore (1829–86), franc. okcitanski (provansalski) prozaik, dramatik i lirik; jedan od utemeljitelja pokreta »Félibrige«. Rastvoreni mogranj; Kruh grijeha; Kćeri avinjonske.