Atlantski ocean značenje

Atlantski ocean, drugi po veličini ocean na Zemlji; 106 460 000 km2 (s rubnim morima). Pruža se između Europe i Afrike na I i am. kopna na Z. Ime se prvi put spominje na Mercatorovoj karti iz 1569. Najveća dubina 8605 m u dubokomorskom jarku Puerto Rico. Od S prema J pruža se podmorski hrbat u obliku slova S, koji doseže vis. od 3000 m i dijeli bazen A. o. na I i Z dio. Dno mu se sastoji od više dubokomorskih zavala (Angolska, Kanarska i dr.). Najveća slanost njegova površinskog sloja u suptrop. pojasu iznosi 37‰; u polarnim vodama je manja. Temperatura površinskog sloja vode ovisi o geogr. širini; temp. se s dubinom snizuje. Morske struje nastaju pod utjecajem pasata; najvažnija je topla Golfska struja. Plimni val dolazi iz Tihog oceana; kolebanja manja u ekvatorskom pojasu, veća u umjerenom. Raspored organizama zonalan; značajan je bipolaritet. Za ekvatorsko područje karakteristična vegetacija Sargassum, a za arktičko i antarktičko obilje planktona (Diatomeae). Gl. ribolovna područja: Newfoundlandski plićak na S te plićaci oko Falklandskih otoka i pred obalom Patagonije na J.