Atatürk značenje

Atatürk (tur.: otac Turaka), Mustafa kemal-paša (1881–1938), tur. general i državnik. Od 1919. vođa pokreta za neovisnost, 1921. odbacio grč. osvajače iz zemlje; 1923. izabran za prvog predsj. republike. Proveo opsežne reforme (odvajanje crkve od države, uveo lat. alfabet, zabranio fes i feredžu, proveo ravnopravnost žena i dr.) koje su Tursku pretvorile u modernu državu.