Atal III. Filometor značenje

Atal III. Filometor, pergamski kralj ← 138. do ← 133; državu oporučno ostavio Rimu.