astronomski instrumenti značenje

astronomski instrumenti, instrumenti za opažanje nebeskih tijela u cijelom elektromagnetnom spektru. Povećavaju vidni kut i svjetlosnu moć, te otkrivaju zračenja izvan optičkog područja. Zbog nepropusnosti Zemljine atmosfere, s tla se može opažati samo u optičkom i radijskom području te djelomično u infracrvenom. Optički instrumenti jesu klasični teleskopi refraktori i reflektori (→ NTT; VLT). Radijski teleskopi, umjesto zrcalom, koriste se kolektorom i antenom. U novije vrijeme koriste se interferometarske metode koje omogućuju veliko prostorno razlučivanje (→ Australija, teleskop; VLA; Vlbi). Opažanja u drugim područjima spektra, kao što su infracrveno, ultraljubičasto, rendgensko i područje gama-zračenja, obavljaju se s balona, raketa i satelita te zahtijevaju posebne uređaje za detekciju.