Aston značenje

Aston, Francis William (1877–1945), engl. fizičar i kemičar; konstruirao prvi spektrograf masa za određivanje at. mase izotopa. Nobelova nagrada za kemiju 1922.