astma značenje

astma (grč.), bolest s otežanim disanjem u napadajima, većinom alergijska (bronhalna a.); javlja se i kao simptom bolesti srca i povišenoga tlaka (srčana a.).