aspirator značenje

aspirator→ usisač ili usisavač