Asirija značenje

Asirija, pov. država u području sr. toka Tigrisa (između Medije, Mezopotamije i Babilonije) nazvana po gradu Ašuru. Oko ← 2000. asirski vladari oslobodili se babilonske vlasti i ujedinili pod Samsi-Adadom I (← 1749. do ← 1717). Nakon razdoblja prevlasti Hurita (od ← 1680) i Mitanaca (od ← 1530), A. je samostalna vojnički organizirana država, na vrhuncu moći ← 13. do ← 11. st. Za Tukulti-Ninurte I. i Tiglatpilesera I. seže od Babilona (razoren ← 1241) do Sredozemnog mora. Nakon ratova s Aramejcima u razdoblju ponovnog jačanja, širi se u ← 9. st. sve do Perzijskog zaljeva (Ašurnasirpal II). Smrću Asurbanipalovom (← 626) i padom Ninive (← 612) A. se raspada te postaje plijenom Medije i Babilonije.