Artois značenje

Artois, pov. pokrajina u S Francuskoj, upravno središte Arras; obuhvaćala veći dio današnjega dep. Pas-de-calais.