artiluk značenje

artiluk (tur.), dubrovački srebrni novac. Kovao se u 17. st.