artikulacija značenje

artikulacija (lat.). 1. lingv tvorba jezičnih glasova (i glasovnih skupina) usklađenim djelovanjem govornih organa; izgovor glasova; → dvostruka artikulacija jezika. 2. glazb način povezivanja tonova pri izvedbi.