ars nova značenje

ars nova (lat.), stilsko razdoblje u franc. i tal. glazbi 14. st. koje prethodi renesansi. Središnji su oblici motet, madrigal i balada, a predstavnici Ph. de Vitry, G. de Machault, F. Landino i dr.