Arrhenius značenje

Arrhenius, Svante (1859–1927), šved. kemičar i fizičar; postavio ionsku teoriju elektrolitičke disocijacije (Nobelova nagrada 1903).