Armenci značenje

Armenci, indoeur. narod; o. 4,6 mil. pripadnika u Armeniji, Gruziji, Azerbajdžanu (kršćani monofiziti) te o. 1,8 mil. u ostalim dijelovima Azije, u Africi, Americi i Europi (katolici i protestanti).