armatura značenje

armatura (lat.), tehn 1. oprema el. instalacija (prekidači, utične kutije, utikači, grla); 2. kotva, indukt, dio el. strojeva u kojemu se inducira napon; 3. željezni dijelovi konstrukcije od armiranog betona.