Ariège značenje

Ariège, dep. u JZ Francuskoj; 4890 km2, 136 500 st. Upravno središte Foix.