areal značenje

areal (lat.), područje prirodne raširenosti određenih biljnih ili životinjskih vrsta ili skupina.