aranžman. značenje

aranžman. 1. Poredak, raspored, estetsko slaganje. 2. Obradba ili preradba glazb. djela. 3. Sporazum, nagodba.