Aralsko jezero značenje

Aralsko jezero, jezero u Z Aziji; 66 458 km2 (1130 otoka; 2345 km2), najveća dubina 68 m. Bogato ribom. Važnije luke: Aral, Mujnak. Od 1960. do 1987. razina vode opala za 13 m, površina jezera smanjila se na polovicu, a salinitet povećao 3 puta (od 10‰ na 30‰). Iz jezera je nestalo 20 ribljih vrsta.