Araguaia značenje

Araguaia, rijeka u I Brazilu, pritok Tocantinsa, duga 2627 km, plovna u sr. toku.